Sök

Vevradio

Det är inte bara den vane preppern som inser värdet av en vevradio. En vevradio är en radio som kan få ström via en vev man laddar upp radion med. Dessa är väldigt användbara för olika tillfällen, så som krissituationer, sommarstugan, på fjället, och dylikt. I Sverige så skickas information gällande läget i landet via P4, så det kan vara högtst nödvändigt att ha en vevradio om strömmen går och batterierna tagit slut. Det är helt enkelt en bra försäkring för att kunna få information från de myndigheter som har hand om krissituationen.